Không quân Hoa Kỳ tiến hành thử nghiệm chuyến bay đầu tiên của Phi Đạn Siêu Thanh loại mới nhất

tháng 6 16, 2019