A-10 C Thunderbolt II và M1A2 Abrams tiến hành tập trận chung ở Fort Irwin

Chủ đề có liên quan: