Không quân Ấn Độ nhận chiếc trực thăng tấn công AH-64E Apache đầu tiên

5:54 CH_ 12/05/2019  
Chủ đề có liên quan: , , ,