Không Quân Hoa Kỳ thử nghiệm phi đạn Minuteman III hai lần chỉ trong một tuần

5:33 CH_ 12/05/2019  
Chủ đề có liên quan: , ,