Không Quân Hoa Kỳ thử nghiệm phi đạn Minuteman III hai lần chỉ trong một tuần

tháng 5 12, 2019