Ba Lan, Ukraine cùng phát triển hệ thống phòng không tầm trung mới

tháng 1 08, 2019