Ả Rập Saudi bắt đầu tiếp nhận Hệ Thống Tên Lửa Đạn Đạo Thunder-2 vào năm 2022

Xuất bản ngày: Thứ Ba, 8 tháng 1, 2019  
Chủ đề có liên quan: , ,

0 nhận xét:

Liên hệ:

Tên

Email *

Thông báo *