Ký hiệu viết "Trước và sau công Nguyên" B.C VÀ A.D ngoài ra còn có C.E

tháng 10 27, 2018_ 27/10/2018  
Chủ đề có liên quan: