IDF cho phép cung cấp Gas nhiên liệu cho dải Gaza trong tình trạng thiếu thốn Gas và điện sinh hoạt nghiêm trọng

Xuất bản ngày: Saturday, October 27, 2018  
Chủ đề có liên quan:

0 comments: