Lễ tưởng niệm cố Thủ tướng Yitzhak Rabin bị ám sát chính trị

tháng 10 27, 2018_ 27/10/2018  
Chủ đề có liên quan: ,