Home Hoa Kỳ Trung Đông Trung Quốc Điện Ảnh Khoa Học Động Vật Bình Luận Kinh Doanh An Ninh Công Nghệ Marvel Châu Á Mẹo vặt

F-35B lần đầu tiên tham gia cuộc tập trận TACR gần Sừng Phi Châu

Thứ Bảy, tháng 9 08, 2018