F-35B lần đầu tiên tham gia cuộc tập trận TACR gần Sừng Phi Châu

Chủ đề có liên quan: ,