Mỗi lần Thay đổi Robot TXT có thể khiến Trang Web của bạn bị giảm thứ hạng

Ngày:20/04/2018  
Sau đây là một trải nghiệm tồi tệ của một Blogger khi cố thay đổi tệp Robot txt CỦA TRANG WEB

Vài ngày trước, tôi đã cập nhật tệp robots.txt cho trang web Wordpress của mình và cài đặt plugin jetpack. Trên thực tế tôi đang bắt đầu viết trang blog của mình từ 5 tháng trước và nhận được lưu lượng truy cập thường xuyên là 800 lượt tìm kiếm hàng ngày. Nhưng sau khi cài đặt jetpack và tùy chỉnh tệp robots.txt, lượng trafic của tôi đã giảm và hiện chỉ nhận được 300 đến 400 lượt truy cập từ google. Sau đó, tôi cập nhật blog của mình với số lượng bài đăng có từ khoá cạnh tranh thấp với khối lượng lớn. Nhưng không thể phục hồi như trước. Ngoài ra khi tôi phân tích trang web của mình trên các công cụ semrush và ahrefs, Từ khoá và thứ hạng trang đang giảm từng ngày. Cần trợ giúp về vấn đề này. Mong được các thánh Vui lòng giúp đỡ để phục hồi SEO của tôi.