Hệ thống phòng không tiên tiến của Iran bị Israel nhắm mục tiệu tại căn cứ không quân T4

Xuất bản ngày: Friday, April 20, 2018  
Chủ đề có liên quan: ,

0 comments: