Việt Nam đặt Xây nhà máy năng lượng mặt trời với công ty JGC của Nhật Bản

tháng 3 12, 2018