Máy Bay Vận Tải Nga Rơi ở Syria, Không Một Ai Sống Xót

tháng 3 07, 2018