Cuộc tập trận quân sự lớn của Mỹ-Israel sắp diễn ra vào tuần tới

tháng 2 02, 2018