Cuộc khủng hoảng với Bắc Triều Tiên: Phái viên cao cấp Hoa Kỳ nói Washington muốn ngoại giao hơn là một hành động quân sự

10:24 CH_ 01/02/2018  
Chủ đề có liên quan: ,