PHÁI ĐOÀN QUỐC PHÒNG NGA BẤT NGỜ VIẾNG THĂM BẮC TRIỀU TIÊN

tháng 12 13, 2017