Nhật Bản kêu gọi các nhà lãnh đạo Israel, Palestine và Hoa Kỳ tới hội nghị hòa bình ở Tokyo

tháng 12 28, 2017