Mỹ cắt giảm 285 triệu Mỹ Kim Kinh phí tài trợ cho Liện Hiệp Quốc

tháng 12 25, 2017