Mỹ cắt giảm 285 triệu Mỹ Kim Kinh phí tài trợ cho Liện Hiệp Quốc

Chủ đề có liên quan: