Guatemala thông báo ý định di chuyển sứ quán của Nước này tới Jerusalem

Chủ đề có liên quan: , ,