Guatemala thông báo ý định di chuyển sứ quán của Nước này tới Jerusalem

tháng 12 25, 2017