Trump gọi bà Clinton là Kẻ Thất bại, hãy thử lại sau ba năm nữa

tháng 11 20, 2017