Trump cảnh báo Bắc Triều Tiên : " Họ sẽ không Quanh quẩn được lâu"

tháng 9 24, 2017