Mỹ Nâng cấp Động cơ " Thích Nghi Ba Luồng" mới cho Chiến đấu cơ Thế hệ 6 và F-35

tháng 8 26, 2017