Điều Khoản Sử Dụng Thông Tin Trên Trang Zcomity.com

Ngày:26/08/2017  

Xin Lưu ý:

Tất cả nội dung trên trang web này, bao gồm các dữ liệu tham khảo chỉ dành cho các mục đích giải trí phục vụ cho cộng đồng Người Việt khắp nơi.

Thông tin này không nên được xem là đầy đủ, thường xuyên được cập nhật, và không có ý định để sử dụng cho mục đích tư vấn, chữa bệnh hoặc lời khuyên đối với các vấn đề luật pháp, y tế, hay bất kỳ chuyên môn nào khác.

Nếu có bất kỳ mối quan tâm nào, hay tranh chấp khiếu nại ngoài ý muốn. Xin hãy thông báo hoặc gửi email về cho chúng tôi tại địa chỉ:  info@zcomity.com .


Xin trân trọng
Zcomity Team.