Bổ sung nút Twitter vào trang Blog/WEb của bạn một cách dễ dàng

Ngày:29/08/2017  
Twitter là mạng Xã hội nổi tiếng nên tôi không cần phải giới thiệu nhiều, nhưng trang này có đặc điểm tích cực là có phần lớn những chính trị gia nổi tiếng và các nhà chuyên môn có Profile trên đó.
Thêm nút chia sẽ Twitter vào một trang web là khá dễ dàng, bạn chỉ cần thự hiện hai thao tác sau đây là hoàn thành, tôi sẽ hướng dẫn các bạn có được tính năng hữu ích này mà không làm ảnh hưởng đến tốc độ load trang.

Bắt đầu Tìm vị trí cần đặt nút và thêm thẻ sau đây:

<a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button">Tweet</a>


Tiếp theo là thêm mã JavaScript

Trước khi đặt mã JavaScript vào, hãy sao chép một trong hai đoạn mã JavaScript dưới đây, không có mã này nút Twitter sẽ không hoạt động. Chúng tôi khuyên bạn sử dụng mã không đồng bộ Asynchronous script vì nó giúp trang web của bạn tải nhanh hơn.

Thêm vào thẻ đóng </Body>

Synchronous script – Không được khuyến nghị vì nó làm chậm web
<script type="text/javascript">// <![CDATA[
!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];
if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;
js
.src="//platform.twitter.com/widgets.js";
fjs
.parentNode.insertBefore(js,fjs);
}}(document,"script","twitter-wjs");
// ]]></script>Asynchronous script – Tốt cho websites – không ảnh hưởng đến tốc độ load trang.
<script type="text/javascript">// <![CDATA[
!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];
if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;
js.async=true;
js
.src="//platform.twitter.com/widgets.js";
fjs
.parentNode.insertBefore(js,fjs);
}}(document,"script","twitter-wjs");
// ]]></script>Như vậy là hoàn thành, giờ bạn chỉ cần Save lại thành quả của mình. Chúc các bạn thành công. Nế gặp khó khăn khi thực hiện hướng dẫn này, hãy để lại Comment bên dưới tôi sẽ hỗ trợ các bạn.