Mỹ thực hiện cuộc không kích chống lại phiến quân Al-Shabab ở Somalia

tháng 7 05, 2017