Binh sĩ Jordan, người bắn chết 3 lính Đặc Nhiệm Mỹ nói rằng mình vô tội

tháng 7 05, 2017