Hoa Kỳ và các Đồng Minh triển khai lực lượng áp đảo bao vây Bắc Triều Tiên

tháng 7 31, 2017