Một trận động đất mạnh 5,9 độ richter đã xảy ra ở phía Tây bắc Colombia

Chủ đề có liên quan: