Vua Jordan Lên án các hoạt động của Israel tại Núi Đền Temple

Chủ đề có liên quan: ,