Helicoprion vẫn còn nhỏ hơn kích thước của loài các mập khét tiếng Megalodon

tháng 8 15, 2016