Ấn Độ mua hệ thống radar của Israel sản xuất có khả năng phát hiện khủng bố lẫn trốn trong rừng rậm

tháng 8 19, 2016