Venezuela đối mặt với Siêu lạm phát : Cướp có vũ trang từ chối không lấy tiền Bolivar

tháng 5 22, 2016_ 22/05/2016  
Chủ đề có liên quan: