Quyền năng của Hồng Quân Lão Tổ - ông ta là ai?

Ngày:13/03/2016  

Hồng Quân Lão Tổ 

Một vị Tiên Nhân rất ít được nhắc đến cũng như rất ít xuất hiện trong các sự kiện trong truyền thuyết nhưng lại có một quyền năng vô song có khả năng loại bỏ các sức mạnh ma thuật tinh quái khác một cách dễ dàng.


Vị Thế Trong Tiên Đạo

Hồng Quân Lão Tổ là Thánh Tổ Tối Cao trong các vị Thần Tiên Đạo Giáo Trung Hoa (Tàu KHỰA), Ngài tức là Hóa Thân Của Ngọc Hoàng Thượng Đế còn gọi là Nguyên Dương Thượng Đế ! Ngài là Hóa Thân của Vũ Trụ trước cả Thái Nguyên (Vô Cực) ... Sau Tịnh Hóa, Nguyên Thần Hóa ra Tam Vị Thánh Tổ của Đạo Giáo Trung Hoa là Đạo Đức Thiên Tôn (Lão Tử), Nguyên Thủy Thiên Tôn (Xiển Giáo), Linh Bảo Thiên Tôn (Thông Thiên Giáo Chủ - Triệt Giáo) !Ông là sư tổ của Khương Tử Nha (Khương Thượng) tự Tử Nha, lại có tự Thượng Phụ, là khai quốc công thần nhà Chu thế kỷ 12 trước Công nguyên và là quân chủ khai lập nước Tề tồn tại từ thời Tây Chu đến thời Chiến Quốc trong lịch sử Trung Quốc.


Quyền năng

Là một thực thể rất ít xuất hiện trong các sự kiện truyền thuyết, nên chưa thể biết rõ năng lực sức mạnh của ông vô song đến mức độ nào tuy nhiên có thể đoán dược phần nào về quyền năng của ông ấy thông qua các chiêu thức mà những đệ tử của ông là Thông Thiên Giáo Chủ và Khương Tử Nha sử dụng. 


Đó là những phép thuật và bùa chú, mặc dù có gây sát thương và nguy hiểm cho một số đối thủ, nhưng nó không đủ để hủy diệt ở mức độ rộng lớn như các thực thể Vũ trụ khác trong Truyện Marvel như: Dark Phoenix, Molecule man, Thanos, Thần Odin, thần Sấm Thor, Qủy Lửa Surthur, Captain Marvel, Các Celestial, Nữ Hoàng địa ngục Hela.