Vì sao chúng ta nên học tốt tiếng Anh

Ngày:16/01/2016  

Zcomity : Tiếng Anh là ngôn ngữ quan trọng nhất trên thế giới ngày nay, rất nhiều người hiểu và sử dụng ở khắp mọi miền trên thế giới.

Thực ra tiếng Anh là ngôn ngữ rất hữu dụng, nếu chúng ta biết tiếng Anh chúng ta có thể đến được bất cứ nơi nào hoặc quốc gia nào trên thế giới mà chúng ta thích. Chúng ta sẽ không thấy khó khăn để làm cho người ta hiểu những gì mình muốn diễn đạt.

Tiếng Anh cũng giúp chúng ta có thể học đầy đủ các môn học, hàng trăm quyển sách được viết ra mỗi ngày bằng tiếng Anh trong mỗi quốc Gia nhằm dạy cho người ta nhiều điều bổ ích, vì thế ngôn ngữ Anh giúp loan truyền các ý tưởng và kiến thức đến mọi ngõ ngách trên thế giới, không có môn học nào mà không thể học hỏi được bằng tiếng Anh.

Vì tiếng Anh đã được sử dụng quá nhiều, ở khắp mọi nơi trên thế giới, nó đã góp phần làm cho các quốc gia trên thế giới trở nên thân thiện với nhau hơn.

Các vị lãnh tụ trên thế giới sử dụng tiếng Anh để hiểu biết lẫn nhau, cũng chính vì vậy mà Tiếng Anh đã góp phần trong việc loan truyền sự hiểu biết và tình hữu nghị thắm thiết hơn giữa các quốc gia trên thế giới với nhau.

Sau hết, người biết tiếng Anh đều được người ta trọng vọng, đó chính là tất cả những lí do mà tôi cũng như các bạn nên học tiếng Anh.

The Anh Nguyen
www.Zcomity.com