Hàng Trung quốc đổi nhãn không ghi "Made In China" nữa, mà ghi thành "Product Of PRC"

Ngày:22/01/2016  
Lưu ý nhé:
- Hàng Trung Quốc đã được đổi chiêu, không ghi "Made In China" nữa, mà ghi thành
"Product Of PRC"
- Là viết tắt của "People's Republic Of China" (cộng hòa nhân dân Trung Hoa) Hoặc "Made In PRC" cũng có nghĩa tương tự.
- Khi mua đồ thấy cụm này thì bạn nên cân nhắc kỹ lưỡng nha
Share thông tin này để mọi người cùng biết nhé mọi ngươì.


"Product Of PRC"
Là viết tắt của "People's Republic Of China" (cộng hòa nhân dân Trung Hoa) Hoặc "Made In PRC" cũng có nghĩa tương tự.