Video: Cuộc Tấn Công Vào Tàu Sân Bay USS Bunker Hill

Ngày:23/12/2015  
Zcomity  (19/12/2015): Sự cố của Tàu sân bay USS Bunker Hill là một trải nghiệm hoàn toàn mới của chiến tranh.  Không một lời cảnh báo, hai máy bay cảm tử  hay còn gọi là  kamikaze đã lao thẳng vào tàu sân bay, gây ra sự hỗn loạn và chết chóc.

Xem Video:
Kênh truyền hình Smithsonian "The Day of the kamikaze"

Ảnh :Tàu sân bay USS Bunker Hill


Tom DV