Đồ Bảo Hộ Của Phi Hành Gia Tương Lai

Ngày:15/12/2015  
Một thời điểm nào đó trong tương lai Bất tận, 100 năm , 1000 năm , hay thậm chí hàng chục hằng triệu năm tiếp theo sau đó tất nhiên sẽ có những bước tiến đột phá mà hiện tại chúng ta chưa thể hình dung ra nổi.

The Anh Nguyen