Hình Ảnh Cho Thấy Hệ Sinh Thái Trên Con sông Được Phục Hồi nhanh Chóng sau Khi Loại Bỏ Con Đập

Ngày:30/12/2015  

Một loài chim sơn ca đang khởi sắc bên cạnh đàn cá hồi phong phú trên các đập ở miền Tây Hoa Kỳ, khi nó đang cố gắng tranh đấu để làm tổ gần bên cạnh các đàn cá đầy dinh dưỡng phía sau.

Nhưng loài chim sơn ca và phần còn lại của hệ sinh thái được hồi phục, nhanh hơn so với một số chuyên gia dự đoán trước đó, khi đập được đổ xuống sông tiếp tục dòng chảy tự nhiên của nó.

Zcomity Team