Mã thông báo OKB của sàn OKX giảm 48% giá trị đã cam kết bồi thường cho người dùng bị ảnh hưởng gần đây

Ngày:23/01/2024  


 Uviet (23/1/2023): OKX, một sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu, đã cam kết bồi thường cho người dùng bị ảnh hưởng bởi sự cố flash gần đây của mã thông báo OKB. Vào ngày 23 tháng 1, giá của token đã giảm mạnh 48% trong vòng 15 phút, xóa đi 6,5 tỷ USD vốn hóa thị trường bị pha loãng trước khi phục hồi. Sàn giao dịch sẽ đưa ra kế hoạch bồi thường trong vòng 72 giờ để bù đắp những tổn thất bổ sung do thanh lý bất thường. Trong khi đó, thị trường tiền điện tử trải qua sự biến động giá đáng kể, một phần do việc Grayscale Bitcoin Trust bán Bitcoin để đáp ứng nhu cầu mua lại của nhà đầu tư. 


OKX đã tập trung vào việc tuân thủ quy định, hủy niêm yết các đồng tiền riêng tư và triển khai các yêu cầu FCA mới cho người dùng ở Vương quốc Anh.