Ấn Độ sẽ thử nghiệm phiên bản tên lửa Astra Mk 2 trong tháng này

Ngày:01/06/2022  

Với mục đích chấm dứt hàng thập kỷ phụ thuộc của Ấn Độ vào tên lửa phòng không Nga và Pháp (AAM), cơ sở quốc phòng và an ninh Ấn Độ được thiết lập để thử nghiệm của tên lửa Astra Mk 2 bản địa với phạm vi 160 km.

Trong khi Astra Mk 1 có phạm vi khoảng 110 km, các nguồn tin cho biết " kẻ thay đổi cuộc chơi " này thực sự sẽ là phiên bản thế hệ tiếp theo, có phạm vi xa khoảng 160 km.

Tên lửa Astra Mk 1 đã được phát triển bởi Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DRDO), có tốc độ bay tối đa Mach 4.5 (hơn 5.500 kmph). Đối với Astra Mk 2, DRDO đã phát triển một động cơ tên lửa hai xung để mở rộng phạm vi.

 ----o00o----

www.Uviet.net