Điều gì sẽ xảy ra nếu một hạt cát va vào Trái đất với tốc độ gấp 100 tỷ lần tốc độ ánh sáng?

Ngày:16/08/2021  
Một hạt cát nặng khoảng 0,0044 gam.

Nếu nó Di chuyển nhanh hơn ánh sáng 100.000.000.000 lần, cũng có nghĩa là nó hiển nhiên không chịu các tác động tương đối tính.

Vì thế [math] KE = (1/2) .m.v² [/ math]

KE = 0,5 x 0,0000044 x (2,99792458E + 19) ²

KE = 1.977E + 33 Joules

Mặt trời của chúng ta, lớn hơn Trái đất một triệu lần và nặng hơn Trái đất 333.000 lần, cứ mỗi giây lại tạo ra một thứ giống như 3,8E + 26 Joules.

Điều đó có nghĩa là hạt cát đó sẽ mang năng lượng gấp khoảng 5,202,631 lần năng lượng được mặt trời giải phóng vào bất kỳ thời điểm nào.

Vì vậy, một khi hạt cát thần thánh đó va vào Trái đất, chúng ta sẽ nhận được sự tan nát giống trong bức ảnh sau đây:

Trái đất sẽ bị hủy diệt hoàn toàn, không còn gì ngoài cát bụi.

Nhiều động năng va chạm vào Trái đất, sẽ phá hủy nó theo cách này hay cách khác.

Lý do tại sao tôi sử dụng phương trình động năng đơn giản chứ không phải phương trình động năng tương đối tính, là vì bất kỳ vật thể nào có thể chuyển động nhanh hơn ánh sáng thì nó đang làm như vậy bằng cách không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng tương đối tính.

Một hạt cát tiếp xúc với các hiệu ứng tương đối tính, di chuyển với tốc độ thực tế của ánh sáng, sẽ có khối lượng vô hạn. Có nghĩa là nó sẽ đánh nát bất cứ thứ gì với năng lượng vô hạn đó.

Nếu năng lượng đó được giải phóng, thì nó hoàn toàn có thể phá hủy toàn bộ vũ trụ theo đúng nghĩa đen.

Vì vậy, khi tiếp xúc với các hiệu ứng tương đối tính, không một hạt cát nào - hay bất cứ thứ gì khác có khối lượng thực sự - có thể đạt tốc độ gấp 100 tỷ lần tốc độ ánh sáng. Về lý thuyết, nó có thể đạt tốc độ gần bằng tốc độ ánh sáng, chẳng hạn như đạt tới 99,99999999999999999999999999999%C. Nhưng nó không bao giờ thực sự có thể đạt được C hoặc 299.792.458 m/s.

www.Uviet.net