Có đúng là hơn 30% dân số Nga hiện đại có tổ tiên là người Mông Cổ không?

Ít hơn nhiều. Có một số dân tộc thiểu số ở Nga chiếm đa số là người Mông Cổ, đông nhất là người Yakuts (480 nghìn người), người Tuvan (250 nghìn người) và người Kalmyks (180 nghìn người), nhưng so với tổng dân số Nga là 146 triệu người. không đại diện cho một phần đáng kể.
Ngoài ra còn có các nhóm Turkic lớn hơn như Tatars (có thể lên đến 5 triệu) hoặc Bashkirs (1,5 triệu), nhưng họ không hoàn toàn là người Mongoloid:
giá mông

Và nhiều người khó có thể phân biệt được với người Nga:

Đối với người dân tộc Nga (chiếm khoảng 83% dân số của đất nước), DNA châu Á hiếm ở họ như ở người Séc, giả sử.

www.Uviet.net

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Rắn Liu Điu và con Liu Điu Chỉ có 4 chân cực độc ?

Ký hiệu viết "Trước và sau công Nguyên" B.C VÀ A.D ngoài ra còn có C.E

Hạt nhỏ nhất trong vũ trụ là gì? Còn hạt lớn nhất thì sao?

Video