Loài nào ăn thịt đồng loại nhiều nhất? Tại sao lại như vậy?

Ngày:02/07/2021  
Có một loài ve tên là Adactylidium ký sinh trong trứng của côn trùng nhỏ gọi là bọ trĩ. Nhiều loài bọ trĩ là loài gây hại nông nghiệp vì chúng sống trên thực vật bằng cách hút dịch hoặc ăn phấn hoa hoặc lục lạp của chúng. Một quả trứng bọ trĩ có thể chứa toàn bộ khuẩn lạc Adactylidium.

Adactylidium là một chi bọ ve được biết đến với vòng đời bất thường của nó. Ve cái đang mang thai ăn một quả trứng duy nhất của bọ trĩ, trong cơ thể nó phát triển từ 5 đến 8 con cái và một con đực. Ve đực đơn lẻ giao phối với tất cả các con cái khi chúng còn ở trong mẹ.

Khi một con bọ trĩ (đang mang thai) ve Adactylidium tìm thấy một quả trứng bọ trĩ, nó sẽ bám vào nó và hấp thụ các chất bên trong quả trứng, sau đó tạo ra một ổ trứng nở trong cơ thể của nó. Trong khi những con ve con này không dược mẹ chúng sinh ra, nhưng chúng sẽ ăn mẹ của chúng từ trong bụng ra ngoài. Nhộng đầu tiên nở sẽ là con đực. 

Con đực thụ tinh cho tất cả các chị em của mình, và sau đó nó chết, khi vẫn còn trong tử cung của người mẹ. Chị em nó tiếp theo sẽ ăn xong bụng mẹ nó và gặm một lỗ trên người rồi bò ra ngoài. Sau đó chúng đi tìm trứng của những con bọ trĩ mới và lặp lại quá trình này, chết 4 hoặc 5 ngày sau đó vì lý do tương tự.