Cường độ gió bão trên sao Hỏa có giống với Trái đất không?

tháng 6 02, 2021