công ty 𝐏𝐡𝐮́ 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 𝐀𝐧 cần tuyển dụng vị trí như sau :

Ngày:25/06/2021  

 

Cơ hội việc làm cho nhân viên mới ra trường .

Nhằm mở rộng kinh doanh , 
- Nhân viên hành chính văn phòng : 01
- Mô tả công việc :
* Nhập thông tin đơn hàng , hợp đồng và các hồ sơ quyến toán
* Thực hiện thu chi tiền quỹ , lập cáo cáo kiểm kê tiền quỹ
* Quản lý xuất nhập tông kho thiết bị , vật tư hàng hóa
* Nhận thông tin từ nhân viên kinh doanh phối hợp cùng kỹ thuật trưởng phân bổ công việc .
* Hỗ trợ các công việc văn phòng khác theo yêu cầu của giám đốc.
Đ𝐚̣̆𝐜 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭 : Chưa có kinh nghiệm được training . Lợi thế lớn cho các bạn sinh viên mới ra trường cần việc làm .


Vui lòng gửi CV qua email : codienlanhphubinhan@gmail.com
Địa chỉ làm việc tại Dương Đông - Phú Quốc
Không nhận trao đổi qua tin nhắn messenger .