Lực cắn của Mực khổng lồ có đáng sợ hay không?

Ngày:16/05/2021  
Có rất nhiều câu trả lời, nhưng một câu trả lời nổi bật " là nó cắn nát tấm Kevlar cứng hơn thép…

Cái mỏ của của mực khổng lồ là chi tiết khiến chúng trở nên đáng sợ
Bạn có thể đang nghĩ “Mực không có mỏ như chim!? "
bạn có thể nhầm
Chúng cũng có hàng nghìn chiếc dao cạo sắc bén trên các giác hút thâm xúc tua của chúng, và chúng sẽ từ từ nhưng chắc chắn kéo bạn tới cái mỏ sắc nhọn của nó.
xúc tua nhọn

Mặc dù mực khổng lồ sống ở vùng nước sâu hơn 1.000 mét, chúng vẫn có thể mạo hiểm lên tới 300 mét trên bề mặt, nơi các thợ lặn đang ở.
Để cho bạn thấy sức mạnh thực sự của mỏ mực, vào năm 2010, một nhà khoa học đã đặt một tấm Kevlar vào bên trong mỏ của một con mực khổng lồ để đo lực cắn kinh hoàng của nó. 
Ảnh: chiếc răng khổng lồ và hàm sắc nhọn của con mực.

Kết quả là Con mực đã cắn tấm Kevlar làm đôi, bạn nên biết rằng tấm Kevlar đó cứng hơn thép gấp 20 lần.

Lần tới khi bạn đi lặn, chỉ cần để ý đến mực khổng lồ!

www.Uviet.net