Godzilla có ăn thịt cá voi và các sinh vật biển to lớn khác không?

tháng 5 18, 2021