Nếu bạn đang ở trong một khu vực mở của lãnh nguyên Bắc Cực và bị một con gấu Bắc Cực hung hãn tiếp cận, bạn sẽ làm gì?

tháng 2 27, 2021