Intel Tăng tốc thử nghiệm nhằm hướng tới mục tiêu là Chip lượng tử với hàng tỷ Qubit

4:42 CH_ 05/09/2020  
Chủ đề có liên quan: , ,