Intel Tăng tốc thử nghiệm nhằm hướng tới mục tiêu là Chip lượng tử với hàng tỷ Qubit

Ngày:05/09/2020  
Intel đang nghiên cứu công nghệ máy tính lượng tử Spin qubit. Các bóng bán dẫn quay qubit sẽ có cùng kích thước với các bóng bán dẫn CMOS hiện có. Các qubit Spin sẽ có tiềm năng có mật độ tương đương với các Chip máy tính truyền thống hiện có.
Siêu máy tinh lượng tử Spin qubit

Vào tháng 4 năm 2020, Intel, cộng tác với hãng Qutech, đã xuất bản một bài báo trên tạp chí Nature chứng minh việc điều khiển thành công các qubit "nóng", đơn vị cơ bản của điện toán lượng tử, ở nhiệt độ lớn hơn 1 độ kelvin. Nghiên cứu cũng nhấn mạnh khả năng kiểm soát mạch lạc riêng lẻ của hai qubit với độ trung thực của một qubit lên đến 99,3%.

Spectrum IEEE đã phỏng vấn Jim Clarke, Giám đốc Phần cứng Lượng tử của Intel.
Jim Clarke nói rằng Intel hiện có con Chip máy tính lượng tử prober đông lạnh. Họ có thể đặt các tấm wafer với bóng bán dẫn qubit spin vào máy thăm dò và nhận lại kết quả sau vài giờ. Trước đây, nhiệt độ milli-kelvin yêu cầu nhiều ngày để nguội và nhiều tuần để kiểm tra và sau đó là nhiều ngày để ấm lên. Thử nghiệm mới nhanh hơn 100 lần và có thể nhanh hơn 10.000 lần so với các tuần của hệ thống cũ.

www.Uviet.net