Intel Tăng tốc thử nghiệm nhằm hướng tới mục tiêu là Chip lượng tử với hàng tỷ Qubit

tháng 9 05, 2020